Erdélyi református lelkipásztorok hivatásmegőrző és lelkigondozó szolgálata

Magunkról

Hivatásmegőrző Szolgálat

(HiSZ)

 

“Nincs lelki egészség, ha valaki nem tud önmagára, alkatára, szépségére vagy csúfságára, rossz vagy jó idegzetére — azaz mindarra, amivel született — igen-t mondani. Míg egyszer ki nem mondta: — Igen, Uram, mert így volt kedves Teelőtted. Most már értem, ebből vagyok összetéve belül, s ebből vagyok meggyurmálva kívül.” (Gyökössy Endre)

CÉLUNK
Az erdélyi református Hivatásmegőrző Szolgálat (HISZ) az Erdélyi Református Egyházkerület megbízásából az ERLÉSZ által alapított és főleg lelkipásztorok elhívásának bátorítására, hivatásuk erősítésére és lelkigondozásuk céljából fenntartott professzionális Segítő Szolgálat. A HISZ célja az Erdélyi Református Egyházkerület területéről és gyülekezeteiből hivatásgondozási, lelki- és életvezetési, általában bármiféle lelkigondozói segítségért hozzánk fordulókkal való törődés és számukra lehetőség szerint a megfelelő segítségnyújtás felkínálása.

SZOLGÁLATUNK ALAPJA
Mindezt abból a bibliai alapvetésből értelmezzük és tesszük, hogy az egyház akkor tud teljes mértékig egyház lenni, ha irgalmas és segítő jelenléte érezhető a mindennapokban is.
Szolgálatunk gyakorlati célja, hogy a szolgatársainkkal együtt halaadva, támogassuk őket életvezetés, lelki kísérés felajánlásával. Mindezt annak tudatában végezzük, hogy a hivatásunk megőrőzésében és gondozásában gyakran elakadhatunk, egyedül maradhatunk. Kiszolgáltatottakká és sebezhetőkké válhatunk, megfáradhatunk és kiéghetünk.

VÍZIÓ (azaz, mit is akarunk?)
Egy érdekellentét- és hatalommentes biztonságos lelkigondozó és támogató „háló” létrehozása, egy szakszerűséget biztosító segítő háló megteremtése a hivatásuk gondozásában és megőrzésében küszködő, elakadt vagy egyedülmaradó egyházi szolgatársaknak.

1. Szolidaritás és konfidencialitás – csak erre építhetünk. (Ehhez egy szakszerű és lefektetett, majd önként aláírt egyezmény alapján nyertünk felhatalmazást, így a segítők/lelkigondozók teljes felelősséggel magukra vállaják a segítő szakma elemi követelményeit. Saját arculatú, konszenzusos etikai kódexet hoztunk létre, hogy a segítő szakmák közé sorolt szolgálatunk ne vétsen a szakmai követelmények ellen. Az etikai kódexet lásd alább.)
2. A hálót koordinatív és konzultatív értelemben működtetnénk és biztosítjuk folyamatosan a ventilláció, a szuper- és intervízió lehetőségét.
3. Szakmailag biztosítjuk a konfidencialitás és a vállalható együttműködés kereteit (hisz már nem egyénileg és esetlegesen, hanem a közösség előtt és közösen vállaltuk fel ezt a szolgálatot az egész Egyházkerület előtt).
4. A szolgálatunkban résztvállaló munkatársak továbbképzése mindig javallott, az ilyen szolgálatot végzők számára elengedhetetlen követelmény, de nem feltétlen kötelező. Azonban mégis úgy véljük a szupervízió biztosítása és elvárása nélkül komolytalan és szakmaiatlan lenne ez a munka, amennyiben ilyen közös platformot hoztunk létre és működtetünk. Következésképpen magunkra vállaltuk a szupervízió rendszeres gyakorlását is.
5. Önként magunkra vállaltuk az átvilágítás követelményét is a Lelkészi Értekezlet előtt, hogy ezáltal is bizalmat szavazhasson az egyházi közösség nekünk és szolgálatunknak.

CÉLKITŰZÉSEK (azaz milyen konkrét célkitűzésekkel és eszközökkel érhetjük el, amit akarunk?)

Kinek szól tehát ez a felkínált segítségnyújtás:
• a lelki- és életvezetési problémákkal küzdőknek
• a hivatásuk végzésben elakadtaknak vagy kiégésben lévőknek, de hivatásukban bátorításra, elhívásukban megerősítésre vágyóknak is
• a családi, kapcsolati, nevelési problémákkal küzdő, vagy krízishelyzetbe került személyeknek, családoknak
• egyházi intézményeknek, diakóniai és egyéb egyházi szolgálatban foglalatoskodóknak és önsegítő csoportoknak

Milyen területeken szolgálunk:
A HISZ a fentiek alapján az alábbi területeken kíván segítséget nyújtani:
• lelkigondozás – mentálhigiéné – szupervízió – spirituális kísérés – addikciós felépülés – krízisintervenció
• pszichológia – pszichiátria – családterápia – párterápia – családsegítés – és a gyermekvédelem területén való tanácsadás, szükség esetén más, külső szakemberek bevonásával

Advertisements

Comments on: "Magunkról" (2)

 1. Kedves Emebertársak!

  „Hiába fürösztöd önmagadban,
  Csak másban moshatod meg arcodat.
  Légy egy fűszálon a pici él
  S nagyobb leszel a világ tengelyénél.” (József Attila)

  E közismert sorokkal protagonista központú pszichodráma csoportot indítunk Kolozsvárott Osváth Enikő pszichológus társammal 2015. februárjától. A csoport terápiás jellegű, – de nem terápia! A megajánlott 160 óra másfél évet ölel föl, havi 10 órás blokkokban (péntek du.-tól szombat du. –ig) Létszámkerete 10-14 fő. A jelentkezőkkel az indítást megelőzően személyes mélyinterjút készítünk. A zárt csoport szerződéses keretek között, a Romániai J.L. Moreno Pszichodráma Társaságnál bejelentve működik.
  Arra kérlek, hogy beszélgetős- vagy lelkigondozotti köreitekben továbbítsátok ezt a önismereti lehetőséget!
  A csoportdinamika érdekében barátok, társkapcsolatban élők, alá-fölérendeltségi viszonyban lévők együtt nem jelentkezhetnek.
  A terápiás jelleg miatt pedig minden egyéb külső segítő kapcsolatot fel kell függeszteni a csoportműködés idejére.
  Megkeresés esetén személyes és részletes tájékoztatást biztosítok. Elérhetőségem: kabaif@yahoo.com, mobil: 0740-061-943

  Köszönettel és szeretettel:
  Kabai Ferenc

  Like

 2. Önismereti pszichodráma csoport indul Vásárhelyen

  Utazás a tükörben – találkozások

  Nem egyszer szerettem volna röviden megfogalmazni az élményt, ami drámacsoportjaink sajátja. Nagy feladat, egy részéről alig lehet beszélni. Megközelítőleg: utazás, tükör, találkozások valóságos emberekkel. Kényszer nélküli haladás, elfogadó és befogadó szembesülés, vagy csak tanúskodás, hiteles jelenlét, amiben elfogadhatóvá válhat az elfogadhatatlan. Közben megtalálunk valamit, és gazdagabban, talán emberibben megyünk el, mint ahogy jöttünk.
  …azt hiszem, a saját utazásomról írok… pedig együtt utazunk.

  Dr. Bakk-Miklósi Kinga pszichodráma terapeuta és Gergely László (Gonzó) pszichodráma asszisztens önismereti csoport vezetése céljából ismét rálépünk a találkozások útjára Vásárhelyen, március 21-én 10 órakor azokkal, akik találkozni szeretnének egymással, velünk és önmagukkal.
  Az első alkalmat bemutatásnak, előzetes tájékozódásnak, a pszichodramatikus módszerrel való ismerkedésnek szánjuk, 8 órásra tervezzük.
  A csoportalkalmak ára 12 ron/óra/személy, erre még rátevődnek a csoportvezető(k) esetleges utazási költsége(i) és a terembér közösen elosztva. A hétvégék óraszámát, a csoport teljes időtartamát az első találkozáskor beszéljük meg a résztvevők igényei szerint.

  Jelentkezni a 0745-582485 (Kinga) vagy 0754551900 (Gonzó), telefonszámokon lehet március 14-ig, illeteve a: miklosiking@yahoo.com vagy glaszlo72@yahoo.com e-mail cimeken.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: