Erdélyi református lelkipásztorok hivatásmegőrző és lelkigondozó szolgálata

Munkatársi csapat

Szeretettel biztatunk, fordulj közvetlenül bármelyik munkatársunkhoz bizalommal! Tudhatod, hogy önkéntesen vállalták, hogy rendelkezésedre álljanak. Mi a többiek, vagy a koordinátor, nem is szükséges hogy tudjunk róla, szabadon használd az alább megadott elérhetőségeket. Megkeresheted őket telefonon vagy emailben, magatok közt egyeztethettek arról, hogy mikor és hogyan találkoztok. Vannak akik arra is készek, hogy felkeressenek, ha igényled. Nyilván, ha teheted ilyen esetben gondoskodj útiköltségéről, hisz önként és szabadon vállalta ezt a szolgálatot.

A lelkészi értekezlet kérésére az átvilágítás tekintetében mindenki az alább bemutatkozó lelkészek közül, akire ez életkora miatt vonatkozik, kinyilvánította: nem működött együtt a biztonságiakkal az elmúlt rendszerben. Akit pedig ilyen természetű vád ért, nyilatkozhat itt alább a maga mentségére és közzétesszük, mintahogy szükség esetén a bizonylatot is arról, amit a CNSAS hivatalosan közöl. Akár most, akár később, ha valaki csatlakozik a csapathoz, a bizalom miatt kérjük nyilatkozzon, és ha lesz valaki, aki esetleg együtt is működött, őt akkor is felvesszük, amennyiben vállalja és megbánta, mert szolgálatunk éppen a megbocsátás evangéliuma jegyében történik.

Íme a MUNKATÁRSI CSAPAT:

Ambrus Andras

Ambrus András vagyok, 1974. december 21-én születtem Marosvásárhelyen. Az elemi iskolát a marosvásárhelyi 5. Számú Álatalános Iskolában végeztem, majd a Bolyai Farkas és az Alexandru Papiu Ilarian liceumok diákja voltam. 1993-ban  érettségiztem. 1993 és 1999 között a marosvásárhelyi Petru Maior Egyetem Automatizálás és Ipari Informatika szakán voltam hallgató, a képzést egy egyéves kismesterivel is megtoldottam. 1999 és 2004 között a kolozsvári Egyetemi Fokú Protestáns Teológiai Intézet Református Lelkészképző szakát végeztem el. 2006-ban letettem a nagypapi vizsgát is. 2004 és 2007 között a kidei Egyházközség lelkésze voltam. 2007 óta a csekelaki Református Egyházközség lelkésze vagyok. 2010-ben lettem tagja a Marosi Református Egyházmegyében beindult Önsegítő Csoportnak, mely 2011-től szuperviziós csoporttá alakult át Szentpály Juhász Imre anyaországi szupervizor vezetésével. A csoportnak mind a mai napig tagja vagyok. 2011-2013  között elvégeztem a Babes-Bolyai Tudományegyetem Vallástarnárképző Karán a Pasztorálpszichológia Mesteri szakot. 2014-ben sikeresen megvédtem szakvizsgadolgozatomat. 2015. március 16-tól vagyok a Bonus Pastor Alapitvány által működtetett magyarózdi Drogterápiás otthon addiktológiai referense, magyarán szociális munkása. Az elmúlt öt év alatt intenzíven foglalkoztam elsősorban önmagammal, lelkem működésének megértésével, múltbeli fájdalmaim, rossz működéseim feldolgozásával, hogy ne csak a fizikai világ törvényeit, hanem a lélek működésének titkait is értsem. Eddig szerzett tapasztalataim alapján, amennyire tehetségem és kompetenciám engedi szívesen állok lelkészkollégák és gyülekezeti tagok rendelkezésére.

Elérhetőségem: ambrusandras74@yahoo.com

***********************************************************************************************************************************

 

Éva Bartha Éva

Pedagógusként kezdtem a pályafutásom, majd a szenvedélybetegekkel végzett 20 éves munkám során egyre jobban érdekelt, hogy mennyit, mennyire és miben változhat az ember… Hol vannak a korlátaink?  Mi az, ami a saját kezünkben van és mi az, ami nem?

A jelenben klinikai szakpszichológusként együtt keresem a már megtalált utat azokkal, akik ezt megengedik nekem, kölcsönösen formálva egymást, azzal a vággyal, hogy Isten képére formálódjunk.

A Bonus Pastor Alapítvány és Református Mentő Misszió munkatársaként, valamint magánpraxisban végzem segítő munkám. Addiktológiában, pszichodráma módszerben, kognitív viselkedésterápiában képződtem, de a prevenció és a csapatépítés is közel áll hozzám.

Egyéni és csoportos segítségnyújtást vállalok.

Elérhetőségeim: evabartha2004@yahoo.co.uk , tel: 0740-056691

 

***********************************************************************************************************************************

becski-bori Becsky Borbála

Abban a hitben és elhívatásban indultam 25 éve, hogy: – „Isten akarja, hogy az ember boldog legyen”. Kerestem a választ a kérdésre: Hogyan lehet az ember önmaga? …. Hosszú évek alatt az körvonalazódott, hogy az eredeti énünk felfedezése a legfőbb feladatunk, ettől függ egész életünk, békénk és boldogságunk. Semmi sem lehet ennél fontosabb, hiszen ha megtaláljuk valódi énünket, akkor Istenre is rátalálunk, ha pedig rátalálunk Istenre, akkor a leghitelesebb énünkkel találkozunk. (Thomas Merton). És felismertem, megtanultam, és V.Satirral együtt vallom, hogy a jólműködő családi együttélés művészet. Legfontosabb tartópillérei a benne élők önértékelése, sajátos kommunikációja és kapcsolódása, határaik, az együttmüködési szabályok és a társadalomban elfoglalt helyük mikéntje. Mindezeket átszövik a fejlődéslélektani, az életciklus-programok, az örökölt minták és a kialakított megküzdési módok. Ezeken a csomópontokon kerülhet az ember krízisbe, akadályok állhatnak útjába, elfáradhat, vagy éppen rádöbben a hiányossagokra, vagy az elszenvedett traumákkal dolga akad.

1996.ban indultam a pályán pszichológuskent, tanügyi környezetben, már akkor tünetekkel és elakadásokkal küszködő gyerekekkel és családokkal dolgoztam.  Akkor még nem volt tiszta a rendszer így iskolai környezetben, a maihoz hasonló sokrétegű, inkább terápiás munkát, végeztem.  Az évek alatt választottam és klinikai (patológiák, felmérések, diagnosztika, együttműködés szakorvosokkal) ágon fejlődtem tovább, miközben párhuzamosan pszichoterapeuta is lettem. Módszer-specifikus képzések alatt több ezer órában tanultam, gyakoroltam. – Az elmúlt 25 év tanulmányai és konkrét tapasztalatai, annak minden módszere ezt a célt szolgálta, hogy ebben a szolgálatban a legjobbat adhassam magamból azoknak, akik hozzám fordulnak. Évek óta dolgozom (rendszer-szemléletben) családokkal, párokkal, egyénekkel és  közösségekel. Igyekszem segíteni szakszerűen (végigvezetve terápiás folyamatokat a gyógyulás, épülés, és továbblépés érdekébe) Isten dicsőségére.

2o15 nyarától a Keresztény Lelkigondozói Szolgálat (ACC-PC UK, az Egyesült Királyság Tanácsadói Hálózatának akreditalt módszere) koordinátoraként, és kiképzőjeként, valamint WÉK facilitátorként stresszkezeléssel (csoportoknak) is foglalkozom.

A jelenben tehát Klinikai pszichológus (Bukaresti Pszichológusok Szak-kollégiumában autonóm, speciális fokozat), pasztorál-pszichológus és keresztény lelkigondozó, mentálhigiénés szakember, pszichodráma-asszisztens és relaxációban is jártas pszichoterapeuta  (egyéni, pár- és családterapeuta  – rendszer-szemléletben, analitikusan orientált rövid dinamikus, kognitív szemléletben is gondolkodó terapeuta) vagyok és magánpraxisban végzem a munkát, ami rámbízatott, Marosvásárhelyen.

2006 óta a Familia Centrum Egyesület alapítója és elnökeként is (ahol preventív és gyógyító, szakmai fejlődést segítő) fórumokat, konferenciákat szervezünk (csapatban) mindig együttmüködve más civil-szervezetekkel vagy egyházakkal.. – Hitem és meggyőződésem szerint az ember számára számtalan “szószék” adatik, ahol szolgálhat. Számomra a munkám, a területek ahol segíthetek ezt a „szószéket” jelentik.

1997-től férjhez mentem, és saját családomban élek.  Párommal együtt, aki jelenleg Marosszentgyörgyön református lelkipásztor, közösen neveljük négy gyerekünket (18 éves lányunk, 16 éves – 14 éves és 6 éves fiainkat) szeretetben és alázatban. Ismerem és megéltem, hogy az élet mélységei alázatra, a magasságok erőre és egészséges önbizalomra tanítanak. Mint követ és mint megbízott igyekszem végezni a feladatom, épülni és szolgálni.

Fő témáim: spirituális és érzelmi intelligencia, együttműködés, egyén- pár – család – közösség testi-lelki-spirituális egészsége, stresszkezelés, kommunikáció, megelőzés és gyógyulás lehetőségei.

Elérhetőségem: borbala.becsky@yahoo.com  Tel: 0740-325-473

************************************************************************************************************************************

IMG_1183.2 Beke Boróka

Semmi sem olyan egyszerű, mint korábban gondoltam. Lelkipásztorként, tiszteletes asszonyként, lelkészcsalád tagjaként magam is tapasztalom, hogy az elvárásokhoz és az ideálishoz képest mennyi buktatót rejtenek a hétköznapok. Tudom, hogy mekkora kavarodást okozhat lelkészcsalád életében a szolgálati hely megváltozása, vagy erre tett kísérlet esetén a kudarc. Tudom, hogy mekkora teher lehet, hogy mindig kiegyensúlyozottnak, kedvesnek kell lenni. Tudom, sokan küzdenek olyan érzésekkel, mint a mellőzöttség, sikerélmény hiánya, csalódottság – csupa olyasmivel, amiről nehéz beszélni, amit legjobb lenne eltitkolni. Szívesen ajánlom fel azoknak a lelkésztársaimnak vagy családtagjaiknak a segítségemet, akik hivatási vagy magánéleti küzdelmeikben keresnek embertársat. Figyelmes meghallgatást, szolgatársi együttérzést és együttgondolkodást ajánlok fel a hozzám bizalommal fordulóknak.

Kis szórványgyülekezet lelkipásztoraként és lelkigondozóként is igyekszem hasznosítani mentálhigiénés szakemberi eszköztáramat, amit a Károli Gáspár Református Egyetem kihelyezett képzésén szereztem, a Mediátorképzőn konfliktuskezelésről tanultakat, és gyülekezeti lelkészként és a lelkészértekezletben gyűjtött tapasztalataimat.

Elérhetőségem: bekeboroka@gmail.com Tel. 0729 122134

**********************************************************************************************************************************

DSCF6232  Balogh Gyöngyi

Kolozsváron vagyok kórházlelkész, kontextuális lelkigondozásból kaptam legutóbb képesítést. Szakterületem: értő meghallgatás, önismereti munka, kommunikációs technikák elsajátítása, genogram ill. családfa feltérképezése. Hozzám lehet fordulni: kiégés, depresszió, szakadozó kapcsolatok és szenvedélybetegségek kialakulása esetén.

Elérhetőségem: gybalogh@gmail.com

*******************************************************************************************************************************

   Fekete Márton

A marosvásárhelyi Gecse utcai gyülekezet lelkipásztora vagyok. A teológiai tanulmányaim után egy három éves képzésen vettem részt Budapesten, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetében, ahol Ifjúság és sport lelkigondozó szakképesítést nyertem. A két éves alapképzésben családdal, kórházi lelkigondozással valamint lelkivezetéssel (spirituális kíséréssel) foglalkoztam. Négy éve működtetek egy lelkigondozói szolgálatot “Csodapatika” néven és szívesen vállalok lelkigondozást, egyéni és csoportos lelkivezetést, tevékenység kísérést, csapatéspítést valamint moderálását is, mivel 2014 tavaszán civil mediátor képesítést is szereztem.

A szolgálatomra nézve, többek között fontosnak tartom azt, amit Simone Weil így fogalmazott: “Meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a miénk.” Még a kegyelem is csak így lesz a sajátunkká.

Elérhetőségem: f.m.svarci@gmail.com

**********************************************************************************************************************************

GJ kép Gál József

Terápiás jellegű képesítéseim a következő területekről valók:

– Bioenergetikai analízis alapú lelkigondozás (egyéni) – a lelki élet nehézségeit nem önmagukban szemléli, hanem a lelki történéseknek a testi szinten jelentkező hatásait is figyelembe veszi, és használja is a gyógyítás során (pl. különféle testi tünetek jelentősége; stresszkezelés támogatása testi gyakorlatok által)

– Rövid analitikus pszichoterápia (egyéni) – mélylélektani összefügésekre fókuszáló rövid (20-25 üléses) terápiás eljárás

– Pozitív pszichoterápia (egyéni) – a személyiség pozitív tartalékait mozgósító terápiás irányzat

– Mediáció – a személyes kapcsolatok szintjén konkrét konfliktusok megoldásában használt módszer. Az érintett felek bevonásával történik.

Találkozásra Marosvásárhelyen van lehetőség megbeszélés szerinti időpontban. Amennyiben tanácstalan, hogy felmerülő gondjaival milyen segítő szakembert keressen fel, ennek eldöntésében is segítségére lehetek. Szeretettel várom jelentkezését egyéni életében vagy társas viszonyaiban jelentkező gondjai esetén.

Elérhetőségeim: galjozsefter@gmail.com , 0749-330075

********************************************************************************************************************************

AGE  Gáspár-Babos Etele-Tamás

Az Illyefalvi Református Egyházközség lelkipásztora vagyok, teológiai tanulmányaimat követően mentálhigiéné képzést végeztem, majd bibliodráma csoportvezető és civil mediátor képesítést is szereztem. Egyéni és csoportos segítségnyújtást tudok felvállalni.

Elérhetőségem: gespit@freemail.hu  

**********************************************************************************************************************************

Levente Horvath  Horváth Levente

Az élet értelmét és Istent őszintén kereső fiatalok lelkigondozásával kezdtem a pásztori szolgálatom, édesapám, Dr. Horváth Jenő teológiai professzor nyomdokait követve. Huszonegy évvel ezelőtt kért fel Ft. Dr. Csiha Kálmán az erdélyi egyház alkoholistákat, drogosokat, kallódó függőségben szenvedőket mentő-lelkigondozó missziói szolgálatának létesítésére. Feleségemmel, valamint pszichológus, szocmunkás és lelkipásztor barátaimmal-munkatársaimmal megálmodtunk egy Terápiás Otthont, amelyet közel tíz éve hoztunk létre és működtetünk Magyarózdon. Lelkigondozás, addiktológia, krízisintervenció, spirituális kísérés/lelkivezetés/ és kontextuális lelkigondozás terén képeztem magam. Mai napig hetente rendszeresen beszélgetek az engem sokszor nagy távolságból is megkeresőkkel. Szolgálatot vállalok lelkipásztorok, családtagjaik és egyházi munkások hivatásgondozása terén, valamint kiégés, krízisintervenció, keresztyén életvezetés (life coaching), függőségekben és kodependenciában szenvedők lelkigondozása, társkapcsolati, kontextuális lelkigondozás és lelkivezetés terén. Külföldi tanulmányaim Edinburgh-ban kezdtem, a Highland Theological College-ben folytattam, Walesben doktoráltam és legutóbb kontextuális lelkigondozásban nyertem képesítést.

Elérhetőségem: emailben: leventelhorvath@gmail.com Mobilon: 0740056396.

********************************************************************************************************************************

 KF Kabai Ferenc

Balázsfalván vagyok lelkipásztor. Börtönpasztoráció, pszichodráma, bibliodráma, monodráma, mediáció terén képeztem magam. Segítséget nyújtok ezen keretek között. Szakmai hátteremként a Romániai J.L. Moreno Pszichodráma Társaság és a Romániai Bibliodráma Egyesület szolgál. Előbbinek rendes tagja, utóbbinak egyik alapítója, alelnöke vagyok. Családon belüli-, valamint munkahelyi agresszió elszenvedése esetén (mobbing, bossing) is bizalommal lehet hozzám fordulni. Csoporttréningek, bemutató workshopok vezetését, egyházi találkozók csoportdinamikai felvezetését, tematizálását ugyancsak vállalom.

Elérhetőségem: kabaif@yahoo.com, mobil: 0740-061-943

******************************************************************************************************************************

KaliTunde Kali Tünde

Azt gondolom, hogy „hiába vigyázunk, mert újra és újra leesik a sárba az Embernek arca.”(Ady) Az enyém is, a tiéd is. Kegyelem és ajándék, hogy van emberem, akivel időnként odaállhatok Isten színe elé letörülgetni, lemosni magamról, akit Isten a saját arcának képmására teremtett, a sárt. Hiszem, hogy Isten nagyon örül valahányszor „megmosom az arcomat”. Ebből nyerek bátorságot ahhoz, hogy én is merjek a más „embere” lenni.

Két esztendeje védtem meg a magiszteri dolgozatomat pásztorálpszichológia szakon, négy éve járok magam is szupervízióra, 11 éve vagyok lelkipásztor, idén lettünk 15 éves házasok, 13, 9 és 7 éves leányaink vannak. Évente részt veszek továbbképzőkön, tréningeken, igyekszem fejleszteni az ismereteimet. Nyitott vagyok az őszinte és egyenrangú segítő kapcsolatra.

Elérhetőségem: tundekali@yahoo.com

******************************************************************************************************************************

Kiss_Jeno_HISZ Kiss Jenő

Szüleim egyetlen gyermeke, feleségem társa, és három nagykorú fiúgyermek édesapja vagyok. Amikor családomban élek, teológiai hallgatókat tanítok, vagy a dolgozószobám kerek asztalánál bajba jutott emberekkel, házastársakkal, testvéreimmel beszélgetek, szívem a kapcsolatokért dobog. Mert tudom, hiszem, és tapasztaltam, hogy minden ember a kapcsolataiban gyógyulhat meg. A létfontosságú – a családtagjaival és az Istennel való kapcsolatában.

A lelkigondozói és segítői szakértelemre főleg Hollandiában tettem szert. 2008-2010 között elvégeztem egy kontextuális lelkigondozói képzést. 2012-2014 között az Ede-i keresztyén főiskolán megszereztem a kontextuális segítő, a szupervízor és coach minősítést.

A közelmúltban vezettem kontextuális szakirányú képzéseket, szupervízióban segítettem lelkigondozókat, és lelkigondozóként kísértem bajba jutott (lelkipásztor-) házaspárokat és egyéneket.

Elsősorban személyes beszélgetésben, de telefonos beszélgetés vagy elektronikus levélváltás által is szívesen segítek megrekedt embereknek, házastársaknak és családoknak, hogy felfedezzék a kapcsolataikban rejlő segítő forrásokat, és azok által gyógyuljanak.

Elérhetőségem: kissjeno@proteo.hu, illetve +40744833412

*******************************************************************************************************************************

LészaiLehel Lészai Lehel

A kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben végeztem, majd Edinburghban, Utrechtben, Budapesten, Londonban, Cambridgeben, Oxfordban és Belfastban tanultam teológiát. A Babes-Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző Karán vagyok az Újszövetség előadótanára. Mindezt kárnak és szemétnek ítélve végzem szolgálatomat, melynek időnként része a lelkigondozás és lelkivezetés. Tíz éve vagyok a Spiritual Directors in Europe lelkigondozói társaság tagja, és rendszeresen részt veszek konferenciáikon, rengeteget tanulva tőlük. Túl a nagy szavakon úgy érzem és vallom, hogy kegyelemre szorult bűnös vagyok, akinek szüksége van testvérei közösségére és (ima)támogatására. Aki úgy érzi, hogy megosztaná velem lelki gondjait, terheit, azzal szívesen beszélgetek személyesen, és/vagy telefonon, skype-on.

Elérhetőségem: mobilon: 0745-518041, emailen: csemete1@yahoo.com Skype: lehel.leszai

***********************************************************************************************************

PeterIstvan  Péter István

Kolozsváron a Babes-Bolyai Tudomány Egyetemen képeztem magam szociológiából, kész vagyok segítségre lenni szervezeti, közösségi, csoportdinamikai kérdésekben, belső közösségi kapcsolatelemzésben, stratégiatervezésben és konfliktusmegoldásban.

Elérhetőségem: peteristvan@yahoo.com

***********************************************************************************************************

SógorÁrpád  Sógor Árpád

A múlt megérthető, a jelen átélhető, a jövő formálható!” ez a kulcsmondatom a lelkigondozásban.

Mit értek a lelkigondozás alatt? Az én olvasatomban sok minden belefér, olyasmi is, ami a hagyományos lelkigondozás határait feszegeti: lelki vezetés, gyógyító-, tanácsadó-, kísérő beszélgetés, együtt imádkozás, pasztorális konzultáció.

Területek, feladatok, módszerek, melyekben képeztem, képzem magam: pasztorálpszichológia, csoportterápia, mediáció, jegyes beszélgetés, házassági tanácsadás, pár- és családterápia, „életgyónás”, gyászmunkában kísérés, önismereti képzés, kommunikációs gyakorlatok, konfliktuskezelés, hívatás- és küldetéstudat, emberkép és istenkép. Saját fejlesztésű módszerem a sakkterápia.

Értékek, erények, fogalmak, melyeket fontosnak tartok, vagy amelyek erősségeim a lelkigondozásban: aktív odafigyelés, bizalom, őszinteség, titoktartás, spiritualitás, imádságos lelkület, életöröm, szelídség és határozottság, empátia.

Lelkészi közösségeknek vagy csoportoknak csapatépítő foglalkozást ajánlok.

Elérhetőségem: Mobilon: 0742110503 Emailben: sogorarpad@gmail.com

**********************************************************************************************************

SzekelyCsilla  Székely Csilla Imola

Tizenegy éve szolgálok Oláhdellőn lelkipásztorként. Debrecenben végeztem el a pasztorálpszichológia képzést, ahol rátaláltam a zenével segített mentálhigiénére, mint témára, és kedvtelésből kezdtem zeneterápiával foglalkozni. Ezen a területen kutattam a Liszt Ferenc Zeneakadémia kecskeméti Kodály Intézetében, közben interaktív, meditatív zenés foglalkozásokat, előadásokat tartottam különböző csoportoknak. Vallom, hogy a legjobb stratégia az igazán nagy problémák megelőzése – lelkünk harmóniájának keresése, erőforrásaink kimerítése, önmagunk megértése, megismerése által. Pedagógusként is a kapcsolatok erősítését, célok tudatosítását szorgalmazom, miközben az emberi lelket tartom a legfőbb értéknek.

Elérhetőségem: szcsillaimola@gmail.com

********************************************************************************************************************************

Picture 511 Tamás Ernő

25 éve lelkészként szolgálok és a lelkigondozás fontos – és kihívás – volt számomra. Azért tanultam 1992-1993 között Budapesten a Bárczi Gusztávon gyógypedagógiát és ezzel párhuzamosan 1992-1994 között Nagykőrösön a Diakónusképzőben, majd 1994-2002 között a SOTE által akkreditált klinikai lelkigondozói képzéseken több mint 400 órát, hogy jobban tudjak hallgatni, figyelni, együttérezni, ráhangolódni és ha igénylik segíteni. Az is, hogy 2006-ban Kolozsváron a Bábes-Bolyai Tudományegyetemen pszichológusi oklevelet szereztem azért volt, hogy a segédtudományok megalapozzák a szakmaiságát a lelkigondozásnak, akárcsak az utóbbi években végzett magyarországi továbbképzések a telefonos lelkigondozás és katasztrófa lelkigondozás területén.

Meggyőződésem és tapasztalatom, hogy szükségünk van a bennünk levő dolgok és érzések kibeszélésére, átbeszélésére és megbeszélésére.

Hogyha valakiben, aki hozzám fordulna kétségek támadnának – a torzított, figyelemelterelő és túl sok hozzám hasonló ártatlan áldozatot követelő ún. átvilágítás kapcsán -, biztosítom és szavamat adom (ahogy Isten és a gyülekezet előtt már megtettem): SOHA, SENKIRŐL, SEHOL és SENKINEK NEM JELENTETTEM SEMMIT!

Ha nem így lenne, elég volna az én terhem s nem vállalnék át a máséból.

***********************************************************************************************************************************************************

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Varga Zoltán

A türei református gyülekezet lelkipásztoraként szolgálok a teológia elvégzése óta. Időközben rendszerszemléletű pasztorálpszichológiát tanultam a Babes-Bolyai Tudományegyetemen 2005-ben, klinikai lelkigondozást a Gyökössy Endre Lelkigondozói és Szupervízori Intézetben 2005 – 2015 között, valamint kontextuális lelkigondozói képesítést is szereztem 2014-ben. 2008-ban rendszeres teológiát tanultam a hollandiai Kampenben. Jelenleg a Gyökössy Intézet három éves szupervízor képzésén veszek részt.

Elsősorban személyes beszélgetésekben, de akár csoportos foglalkozásokban is szívesen segíteném lelkésztestvéreimet lelkigondozói kérdésekben, szolgálati elakadásban.

Elérhetőségeim: vargazolta@gmail.com; 0757072454

!cid_image094_jpg@01CEEDC8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: